Max Аlucompact

  • Max AluCompact – компакт с различен брой алуминиеви листи, чието предназначевие е да подобри механичните свойства на материала при сериозни климатични колебания, а също и естетическо при изработване на плотове и парапети.